Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2017

CrazyAnt
19:53
19:52
6867 d3a4
Reposted fromkattrina kattrina viaspokodama spokodama
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
CrazyAnt
19:51
Do kur** nędzy! Znowu?!

 - CrazyAnt's soup

June 13 2015

CrazyAnt
22:44
6760 a5b2
Reposted fromimradioactive imradioactive viacataleya90 cataleya90
CrazyAnt
22:43
0866 e5ef
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
CrazyAnt
22:41
9262 a671
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
CrazyAnt
22:40
3043 780a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viairmelin irmelin
CrazyAnt
22:37
7094 5476 500
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viairmelin irmelin
CrazyAnt
22:36
Trudno jest odejść. Nawet, jeśli wiesz, że to odpowiednie.
Reposted frombanshe banshe viaEllaElla EllaElla
CrazyAnt
22:36
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viaEllaElla EllaElla

June 12 2015

CrazyAnt
22:50
I'm not happy...

 - a mój angielski kuleje
CrazyAnt
22:47
Tęsknię... Czy za Tobą? Nie wiem. Na pewno za czymś. Za tym jak się czułam, czego pragnęłam, za tym,  co uważałam za możliwe i osiągalne. Za tym co było ważne...
 - moja hierarchia wartości gdzieś umkneła...
   CrazyAnt
Reposted bygdziesbliskociebie gdziesbliskociebie
CrazyAnt
22:42
To, co ty widzisz, nikt inny nie widzi. Choćby widział dużo więcej.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromjestemaga jestemaga viaserplesniowy serplesniowy
CrazyAnt
22:41
- Wiesz co się dzieje z ludźmi którzy zamykają się w sobie ?
- Wyciszają się.. ? 
- Nie, psują, wyniszczają. 
— Francuski Pocałunek
Reposted fromcytaty cytaty viaserplesniowy serplesniowy
CrazyAnt
22:40
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viaserplesniowy serplesniowy
CrazyAnt
22:40
CrazyAnt
22:40
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
CrazyAnt
22:39

NIEKTÓRE ROZDZIAŁY TRZEBA ZAMKNĄĆ. TAK PO PROSTU. BO NADSZEDŁ CZAS.

Reposted fromtereseek tereseek viaserplesniowy serplesniowy
CrazyAnt
22:39
4605 ed16
CrazyAnt
22:38
Jedyne więzienie, jakie naprawdę Cię ogranicza, istnieje w Twoich myślach.
— Beata Pawlikowska "Planeta dobrych myśli"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaserplesniowy serplesniowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...