Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2015

22:36
2567 2884 500
CrazyAnt
22:36
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
CrazyAnt
22:35
I wiesz? chciałabym, by on kiedyś żałował, że mógł mnie mieć - a nie miał. żeby kiedyś zobaczył, co stracił.
Reposted fromnaasty naasty vianivea nivea

June 08 2015

CrazyAnt
20:28
To co było ważne wczoraj, niekoniecznie jest ważne dziś i nie będzie miało już żadnego znaczenia jutro...

 - CrazyAnt's soup
Reposted bytupfenpikkumyymagiciansassistantpozakontrolabitemyneckduzedzieckoletsgodrinktogetherletsgodrinktogethercharlotteaSkydelan

May 30 2015

CrazyAnt
21:34
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.
— Brigitte Nicole
Reposted fromtomowa tomowa viawaniliowaa waniliowaa
CrazyAnt
21:32
- Dobroć zaczyna się w domu.
- Choroby psychiczne też.
— Libba Bray - Wróżbiarze.
Reposted fromnutt nutt viaK8 K8
CrazyAnt
21:31
 Człowiek nie może zrozumieć u innych tego, czego sam nie przeżył.
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viaK8 K8

May 14 2015

CrazyAnt
22:43
Moja zupa krzyczy do Ciebie...

 - CrazyAnt's soup
Reposted byfincatamana fincatamana
CrazyAnt
22:42
wciąż walasz mi się po głowie.
CrazyAnt
22:33
CrazyAnt
22:25
To ty będziesz musiał żyć ze swoją decyzją. Każdy wcześniej czy później się z nią pogodzi, niezależnie od tego, co wybierzesz. Tylko nie ty.
— Veronica Roth
Reposted frominpassing inpassing viaMonasi Monasi
CrazyAnt
22:23
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Lalka
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaohwowlovely ohwowlovely
CrazyAnt
22:23
Noc ogranicza pole do uciekania.
— taksówki w poprzek czasu.
22:23

April 26 2015

CrazyAnt
21:41
0295 5b79
CrazyAnt
21:25
6614 d03c
Reposted fromiamstrong iamstrong viasesja sesja
21:22
- Która godzina?
- Szczęśliwi czasu nie liczą.
- A jesteś szczęśliwa?
- Jest osiem po jedenastej.
CrazyAnt
21:03

Przyzwyczaili się. Popłakali a potem się przyzwyczaili. Człowiek jest podły i do wszystkiego się przyzwyczaja.

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromrichardth richardth viaso-so so-so
CrazyAnt
21:03
4433 2ecd 500
Reposted frommahidevran mahidevran viaso-so so-so
CrazyAnt
20:58
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viaohwowlovely ohwowlovely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl